Om Mylder

Hva er Mylder?

Mylder er et nytt læreverk i naturfag og samfunnsfag for barnetrinnet 1-4.

Hvilke komponenter har Mylder?

  • Elevbok (1. trinn)
  • Grunnbok (2. til 4. trinn)
  • Arbeidsbok (2. til 4. trinn)
  • Lærerens bok
  • Naturkort
  • CD
  • Mylder digital

Hva fins digitalt til Mylder?

  • Elevnettsted
  • Lærernettsted
  • Tavlebøker

Elevnettstedet er gratis og har ikke innlogging. Det fins tavlebøker til elevbøkene, både på bokmål og nynorsk.

Lærernettstedet inneholder kopioriginaler, sangtekster til Mylder CD, metodiske tips og fasit til arbeidsbok.

 

 

Cappelen Damm